Katecheza w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wołowicach

Katechetka: Lucyna Zabagło
 Wstęp  | Jan Paweł II | Modlitwy | Rok Liturgiczny | Niedziela | Pismo Święte | Pierwsze Piątki | Szaty Liturgiczne | Dla Rodziców


          Wielkanoc:


Rezurekcja

czyli Msza święta o Zmartwychwstaniu Pańskim

Dawniej często była połączona z widowiskiem. Trzech kleryków ubranych w białe alby,

którzy przedstawiali niewiasty idące do grobu. Chór w przebraniu aniołów śpiewał: ,,Kogo
w grobie szukacie? Nie ma Go tu. Zmartwychwstał, jak powiedział”. W czasie procesji rezurekcyjnej, w której uczestniczył król, ministrowie, dwór, senat strzelano z armat, moździerzy
i pistoletów. W wielu miejscowościach w okresie wielkanocnym pozdrawiano się słowami: ,,Chrystus zmartwychwstał” ,,Zmartwychwstał prawdziwie”. Zwyczaj ten panuje po dzień dzisiejszy w Kościele Prawosławnym. Warto wspomnieć, że chrześcijanie tak się pozdrawiali od czasów papieża Grzegorza Wielkiego. Po południu młodzież zabawiała się tłuczeniem jaj. Komu szczęście dopisało, że jajko się nie zbiło przy zderzeniu z drugim, zbierał jako zwycięzca wszystkie zbite jajka. W niektórych regionach Polski (Poznańskie) podawano kapłanowi w czasie rezurekcji zioła do poświęcenia, które używane były jako lek na różne dolegliwości. Po zakończeniu rezurekcji chłopi prześcigali się w powrocie do domu. Kto wrócił pierwszy temu ziemia miała dawać lepsze plony.

Obecnie o północy lub o świcie we wszystkich kościołach odbywają się uroczyste procesje
z Najświętszym Sakramentem wyniesionym z Grobu Chrystusa. Zwyczaj ten ma podkreślić, że ten sam Chrystus, który z grobu zmartwychwstał pozostał pomiędzy nami ukryty w Najświętszym Sakramencie. Na czele procesji niesiony jest krzyż z zawieszoną na ramionach stułą koloru czerwonego oraz figura zmartwychwstałego Jezusa i paschał. Procesji towarzyszy bicie dzwonów, które mają przypomnieć trzęsienie ziemi, które miało miejsce w czasie zmartwychwstania. Procesja obchodzi kościół trzy razy wokoło. Po procesji odprawiona zostaje Msza św. Wielkanocna. Teksty Mszy świętej są pełne radości ze zwycięstwa Jezusa nad śmiercią.


Dyngus, śmigus, lany poniedziałek


Znany jest w całej Polsce. Obecnie różnie tłumaczy się genezę i znaczenie Dla chrześcijan obrzęd ten powinien pozostać znakiem, że zostaliśmy obmyci wodą chrztu świętego i nigdy nie wolno nam zapominać o swej godności chrześcijańskiej i o tym, że zanurzeni w śmierć Chrystusa, razem z Nim powstaliśmy z martwych i wkroczyliśmy w nowe życie.

Designed & CopyRight 2008-2009 by Vilnet.eu Allrighs Reserved