Katecheza w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wołowicach

Katechetka: Lucyna Zabagło
 Wstęp  | Jan Paweł II | Modlitwy | Rok Liturgiczny | Niedziela | Pismo Święte | Pierwsze Piątki | Szaty Liturgiczne | Dla Rodziców


          Okres Zwykły:


Uroczystość Wszystkich Świętych

1. XI

,,Pierwsze dwa dni listopada są dla chrześcijańskiego ludu szczególnym czasem wiary i modlitwy. Podkreślają one ,,eschatologiczny” charakter tego czasu (...). obchodząc bowiem uroczystość Wszystkich Świętych
i wspominając wszystkich wiernych zmarłych, Kościół pielgrzymujący na ziemi przeżywa i wyraża w liturgii duchową wieź, która go łączy
z Kościołem niebieskim. Dziś oddajemy cześć świętym wszystkich czasów

i modlimy się za naszych bliskich zmarłych nawiedzając ich groby na cmentarzach. Jakże pocieszająca jest myśl, że nasi zmarli są razem
z Maryją, z apostołami, z męczennikami i ze wszystkimi świętymi w Raju”

Jan Paweł II


Fra Angelico, Błogosławieni - fragment Sądu Ostatecznego (Florencja)

Uroczystość liturgiczna ku czci wszystkich Świętych Kościoła katolickiego, obchodzona w dniu 1 XI.

Święto to wywodzi się z kultu świętych męczenników w pierwszych wiekach istnienia Kościoła, których wspomnienie ze względu na dużą ich liczbę obchodzono wspólnie jednego dnia. Do IX wieku obchodzono je w różne dni: w piątek po Wielkanocy, w niedzielę po Zesłaniu Ducha Świętego, 13 maja. Od 835 r. ustalona została data 1 XI.

W uroczystość Wszystkich Świętych Kościół wspomina nie tylko oficjalne uznanych Świętych, czyli beatyfikowanych i kanonizowanych wiernych, ale także wszystkich wiernych zmarłych, którzy już osiągnęli zbawienie i przebywają w niebie. Widzi w nich swoich orędowników u Boga i przykłady do naśladowania dla tych swoich członków, którzy są jeszcze w drodze do Ojca. Wstawiennictwa Wszystkich Świętych wzywa się dlatego również w szczególnie ważnych wydarzeniach w życiu Kościoła, np. przy wyższych święceniach, przy poświęceniu Kościoła, poświeceniu wody w Wielką Sobotę, w procesjach błagalnych. Śpiewa się w takich okazjach litanię do Wszystkich Świętych, która należy do najstarszych litanijnych modlitw Kościoła i jako jedyna występuje w księgach liturgicznych.

Dzień Zaduszny – 2 XI

To wspomnienie wszystkich zmarłych, obchodzone w liturgii Kościoła katolickiego
w dniu 2 listopada. Pamięć o zmarłych występuje we wszystkich religiach i kulturach.

Teksty modlitw i czytań mszalnych Dnia Zadusznego podkreślają, że dla wierzących w Chrystusa, koniec życia ziemskiego jest początkiem życia wiecznego.

Właściwy obchód Dnia Zadusznego polega wiec na modlitwie za zmarłych – Msza święta, Komunia święta, wypominki, odpust zupełny ofiarowany za zmarłych, jak również na chrześcijańskim rozważaniu tajemnicy i konieczności śmierci każdego człowieka.

Symbole tych dni.

  • Zapalone znicze – światło, symbol życia;

  • kropienie wodą święconą grobów w czasie procesji – przypomnienie chrztu świętego, przez który zmarli otrzymali niegdyś zadatek życia wiecznego.Wszystkich Świętych – cytaty

,, A przecież nie cały umieram. To co we mnie niezniszczalne trwa”.

Jan Paweł II

,,Życie, krótkie czy długie, jest podróżą w kierunku raju: tam jest nasza ojczyzna i nasz prawdziwy dom; to tam wyznaczono nam spotkanie! Chrystus oczekuje nas w raju! Nie zapominajcie nigdy o tej najwyższej i pocieszającej prawdzie”.

Jan Paweł II

,,Ciało ludzkie w historii umiera częściej niż drzewo. Każdy w historii traci swe ciało i każdy odchodzi ku Tobie”.

Jan Paweł II

,,Śmierć jest tylko krótkim promieniem słonecznych godzin ”.

Jan Paweł II

,,Chcesz mieć radość wieczną, złącz się z tym, który jest wieczny”.

Św. Augustyn

,,Trzeba być szalonym, by nie myśleć o wieczności. każdej chwili można przekroczyć jej próg”.

August Valensien

,,Chrześcijanin musi być w każdej chwili gotów na dwie rzeczy: na przyjęcie Komunii świętej i na śmierć”.

Leon – Joseph Suenens

,,Niełatwo jest żyć po śmierci. Czasem trzeba na to stracić całe życie”

Stanisław Jerzy Lec

,,Człowieku, nie miej przed oczyma tego, czym jesteś, lecz to, czym będziesz”.

Św. Kolumban

,,Będziesz sądzony z tego, coś zaniedbał uczynić a miałeś do tego łaskę”.

Św. Maksymilian Maria Kolbe

,,Módl się za grzeszników, za umierających, za dusze w czyśćcu”.

Św. Maksymilian Maria Kolbe

,,W godzinie śmierci wszyscy są równi. To między umierających wkracza Bóg, aby dać im łaskę nadziei”.

Henri Nouwen

,,Prawdziwą radość można tu sobie przygotować, ale uzyskać ją można dopiero w przyszłym życiu”.

Św. Augustyn

,,Czymże jest życie, choćby najdłuższe, w porównaniu do wieczności? Kroplą wody
w morzu”.

Św. Augustyn

,,Dobrze jest pamiętać, że mamy prawo obywatelstwa do nieba, Świętych Pańskich za towarzyszy i domowników”.

Św. Edyta Stein

,,Pragnę dodać tylko tyle, że z możliwością śmierci każdy zawsze musi się liczyć. I zawsze musi być przygotowany do tego, że stanie przed Panem i Sędzią – a zarazem Odkupicielem
i Ojcem. Więc i ja liczę się z tym nieustannie, powierzając ów decydujący moment Matce Chrystusa i Kościoła, Matce mojej nadziei...Pragnę raz jeszcze całkowicie zdać się na wolę Pana”.

Jan Paweł II

,,Wszystkie dni są dobre aby się urodzić, wszystkie dni są dobre, aby umrzeć”.

Jan XXIII

,,Śpieszmy się kochać ludzi, bo szybko odchodzą”.

Ks. J.Twardowski

,,Dla dobrych śmierć jest zaproszeniem do odpoczynku. Dla złych katastrofą”.

św. Ambroży

,,Bóg zataił przed nami godzinę naszej śmierci, abyśmy się każdego dnia jej spodziewali”.

św. Augustyn

,,Przez śmierć wchodzimy do życia”.

św. Augustyn

,,Śmierci nie powinien się obawiać człowiek żyjący uczciwie i sprawiedliwie”.

św. Augustyn

,,Śmierć stoi przed wrotami starości, a czyha za wrotami młodości”.

św. Bernard

,,Postępuj tak człowiecze, abyś życia się nie wstydził, a śmierci nie bał”.

św. Ignacy Loyola

,,Wybierz teraz to, co chciałbyś wybrać w chwili śmierci”.

św. Ignacy Loyola

,,Śmierć dla tego, kto ma spokojne sumienie, jest pocieszeniem, radością, przejściem prowadzącym do wiecznego szczęścia; i przeciwnie, dla tego, kto ma grzech na duszy jest największym strachem, jaki może istnieć, męką, rozpaczą”.

św. Jan Bosko

,,W chwili śmierci zbieramy to, co zasialiśmy w ciągu życia”.

św. Jan Bosko

,,Czym ja jestem, ty byłeś; czym ty jesteś, ja będę”.

św. Sylwester – nad zmarłym.

,,To nie śmierć przyjdzie po mnie, ale dobry Bóg. Śmierć nie jest straszydłem, przerażającym upiorem, jakiego widzimy na obrazkach. W katechizmie napisano, że śmierć jest ,,rozdzieleniem duszy i ciała” i jest tylko tym”.

św. Teresa

Teksty wykorzystano z:

Dzienniczek Duchowy rok C

Kalendarz Maryi Niepokalanej” – Wydawnictwo Ojców Franciszkanów, Niepokalanów, 1992

,,Myśli Jana Pawła II” – w wyborze Jerzego Klechty, Księgarnia Św. Jacka, Katowice 2000;

Zbiory własne

Pismo Święte przypomina mi że -


,,Nie umrę, lecz będę żył...” /Ps. 118, 17/

,,Będę chodził w obecności Jahwe w krainie żyjących”. ?Ps. 116,9/

,,A Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym”. /J 6, 40/

,,Każdy, kto żyje i wierzy we Mnie, nie umrze na wieki..” /J 11, 26/

,,Nasza bowiem ojczyzna jest w niebie...” /Flp 3,20/

,,Błogosławieni, którzy w Panu umierają..” /Ap 14, 13/

,, ...niech odpoczną od swoich mozołów, bo idą wraz z nimi ich czyny”. /Ap 14,13/

,,I otrze z ich oczu wszelką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie...bo pierwsze rzeczy przeminęły”. /Ap 21,4/

,,Życie Twoich wiernych o Panie zmienia się ale się nie kończy..” /Prefacja/

,,Jeśli umieramy razem z Chrystusem, wierzymy, że razem z Nim również żyć będziemy”
/Rz 6,8/

Designed & CopyRight 2008-2012 by Vilnet.eu Allrighs Reserved