Katecheza w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wołowicach

Katechetka: Lucyna Zabagło
 Wstęp  | Jan Paweł II | Modlitwy | Rok Liturgiczny | Niedziela | Pismo Święte | Pierwsze Piątki | Szaty Liturgiczne | Dla Rodziców


          Wielki Post:


Środa Popielcowa


,,Nawracajcie się, to znaczy przyjmujcie Chrystusa. Chrystusa, który został ukrzyżowany, który umarł, ale który zmartwychwstał. A więc przyjmujcie zmartwychwstanie.(...) przecież cały Wielki Post – od dzisiaj poczynając – nie jest niczym innym jak tylko przygotowaniem do świąt Zmartwychwstania. Trzeba to bardzo przemyśleć”.

Jan Paweł II

,,Uczestnicząc w (....) w obrzędzie posypania głów popiołem, uznajemy, że jesteśmy grzesznikami, błagamy o Boże przebaczenie i wyrażamy szczere pragnienie nawrócenia. Wchodzimy zatem na trudną drogę ascezy, która nas doprowadzi do Triduum Paschalnego,stanowiącego najważniejszy moment roku liturgicznego”.

Jan Paweł II


Wielki Post rozpoczyna się obrzędem posypywania głów popiołem. Towarzyszą temu słowa: ,,Pamiętaj człowiecze że prochem jesteś i w proch się obrócisz” lub ,,Nawracajcie się
i wierzcie w Ewangelie. Mówią one o przemijaniu życia ziemskiego, o tym ze jesteśmy na tym świecie wędrowcami zmierzającymi ku Niebu, oraz wyrażają gotowość do podjęcia wielkopostnych umartwień. Dawnej popiołem poświęconym w kościele, posypywano także pola, by zboża i jarzyny lepiej rosły.

Sam zwyczaj posypywania głów popiołem na znak żałoby i pokuty znany jest w wielu kulturach i tradycjach. Znaleźć go można w starożytnym Egipcie i Grecji, u plemion indiańskich oraz oczywiście w Piśmie Świętym. Liturgiczna adaptacja tego zwyczaju pojawia się jednak dopiero w VIII w. Pierwsze wzmianki o święceniu popiołu pochodzą z X w. Papież Urban wprowadził ten zwyczaj w XI w. jako obowiązujący w całym Kościele. Z tego okresu pochodzi też zwyczaj, że popiół do posypywania głów wiernych pochodzi ze spalonych palm poświęconych
w Niedzielę Palmową poprzedniego roku.

W Środę Popielcową obowiązuje post ścisły, w którym bez potraw mięsnych wolno spożyć jeden posiłek do syta, a dwa razy w granicach znacznie skromniejszych. Warto wspomnieć, że dawniej w Środę Popielcową najczęściej nie jedzono nic, tak jak i w Wielki Piątek Wierni rozumieli, że w te dwa dni w roku Bóg oczekuje jak największej ofiary.


7 grzechów głównych
Hieronim Bosch, Prado, Madryt

Designed & CopyRight 2008-2009 by Vilnet.eu Allrighs Reserved