Katecheza w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wołowicach

Katechetka: Lucyna Zabagło
 Wstęp  | Jan Paweł II | Modlitwy | Rok Liturgiczny | Niedziela | Pismo Święte | Pierwsze Piątki | Szaty Liturgiczne | Dla Rodziców


          Różaniec:


Ks. E. Majka podkreśla, że ,,tradycyjny różaniec październikowy... przemawia intensywnie do wyobraźni i serc młodych adeptów wiary". O. Gueranger nazywa różaniec ,,streszczeniem tajemnic zbawienia, a tym samym skrótem roku liturgicznego".

Tajemnice Różańca Świętego

Tajemnice Radosne:

Tajemnice Bolesne:

Tajemnice Chwalebne:

Tajemnice Światła:

Poszczególne tajemnice różańca odmawiamy w następujące dni:

Tajemnice radosne - poniedziałek, sobota
Tajemnice bolesne - wtorek, piątek
Tajemnice chwalebne - środa, niedziela
Tajemnice światła - czwartek

Designed & CopyRight 2008 by Vilnet.eu Allrighs Reserved