Katecheza w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wołowicach

Katechetka: Lucyna Zabagło
 Wstęp  | Jan Paweł II | Modlitwy | Rok Liturgiczny | Niedziela | Pismo Święte | Pierwsze Piątki | Szaty Liturgiczne | Dla Rodziców


          Adwent:


Roraty

Msza św. roratnia wzięła swoja nazwę od pierwszych słów antyfony na wejście: ,,Rorate caeli desuper (Spuście rosę niebiosa z góry). Jest to modlitwa proroka Izajasza, błagająca Boga o rychłe przyjście Zbawiciela (por. Iz 45,8). W Polsce ta Msza św. związana jest z różnymi zwyczajami. W czasie rorat pali się na ołtarzu dodatkowa świeca z białą lub niebieską wstążką. Zwyczaj umieszczania tej dodatkowej świecy sięga czasów księcia Bolesława Wstydliwego (1226-1279); za jego panowania na początku Adwentu stawali przed ołtarzem katedry przedstawiciele wszystkich stanó w z zapalonymi świecami i powtarzali słowa: ,,Jestem gotów na sąd Boży”. Przedstawicieli było siedmiu, więc i świec było 7
(o jedną więcej niż zwykle). O zwyczaju tym pisze W. Syrokomla w ,,Staropolskich roratach”:

,,Od Bolesława, Łokietka, Leszka,

Gdy jeszcze w Polsce Duch Pański mieszka,

Stał na ołtarzu przed Mszą roraty

Siedmioramienny świecznik bogaty.

A stany państwa szły do ołtarza,

I każdy jedną świecę rozżarza.

Król – który berłem potężnym włada,

Prymas - najpierwsza senatu rada,

Senator – świecki opiekun prawa,

Szlachcic – co królów w Polsce nadawa,

Żołnierz – co broni swoich współbraci,

Kupiec – co handlem ziomków bogaci,

Chłopek – co z pola, z krwi i roli

Dla reszty braci chleb ich mozoli.

Każdy na świeczkę grosz swój przyłoży,

I każdy gotów iść na sąd Boży.

Tak siedem stanów z ziemicy całej

Siedmiu płomieńmi jasno gorzały,

Siedem modlitw treści odmiennej

Wyrażał lichtarz siedmioramienny”

Zapalone świece, stawiane na świeczniku były symbolami biblijnych pochodni gorejących w rękach ,,Wyznanie gotowości do Sądu Ostatecznego czynione jest z powodu, że z narodzinami Chrystusa łączy się w Adwencie zapowiedź Jego drugiego przyjścia
w Dzień Sądu” (Z. Gloger).

Kościół na początku Mszy św. roratniej pogrążony jest w ciemnościach. Palą się jedynie świece i przyniesione przez dzieci lampiony. Dopiero po akcie pokutnym, na śpiew ,,Chwała na wysokości Bogu” zapala się wszystkie światła w kościele. związku z roratami zachęca się dzieci i dorosłych do dobrych uczynków, do przygotowania drogi Zbawicielowi. Dekoracja w kościele przypomina uczestnikom rorat zbliżanie się uroczystości Bożego Narodzenia.

Opracowano na podstawie:

Ilustrowana Encyklopedia dla Młodzieży ,,Bóg, Człowiek, Świat” – Księgarnia św. Jacka
– Katowice 1991.

Designed & CopyRight 2008 by Vilnet.eu Allrighs Reserved