Katecheza w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wołowicach

Katechetka: Lucyna Zabagło
 Wstęp  | Jan Paweł II | Modlitwy | Rok Liturgiczny | Niedziela | Pismo Święte | Pierwsze Piątki | Szaty Liturgiczne | Dla Rodziców


          Wielki Post:


Wielki Post


 1. Ile dni trwa Wielki Post?

 2. Wymień nabożeństwa wielkopostne.

 3. Co to są Gorzkie Żale?

 4. Kiedy i gdzie odprawiono po raz pierwszy w Polsce ,,Gorzkie Żale”.

 5. Czy w innych krajach odprawia się ,,Gorzkie Żale”?

 6. Co to jest Droga Krzyżowa.

 7. Który czas Wielkiego Postu ma charakter wybitnie pokutny.

 8. Wymień 14 stacji Drogi Krzyżowej.

 9. Na czym polega nabożeństwo ,,o godzinie 15 – tej?

 10. Zestaw obrazów, płaskorzeźb lub innych form artystycznych ukazujących ostatnie chwile życia Jezusa Chrystusa.

 11. Podaj kilka propozycji postanowień wielkopostnych.

 12. Kto ujednolicił w kościele praktykę 40 dniowego postu przedwielkanocnego.

 13. Wymień podwójny charakter Wielkiego Postu.

 14. Co oznacza posypywanie głów popiołem w Środę Popielcową.

 15. Jakie słowa wypowiada kapłan posypując głowę popiołem w Środę Popielcową.

 16. Kogo chrześcijanie naśladują w swym 40 – dniowym Poście.

 17. Skąd kapłani biorą popiół do posypywania głów w Środę Popielcową.

 18. Był nim Getsemani?

 19. Umarł na nim Jezus.

 20. Podaj miejsce ukrzyżowania Jezusa.

 21. Od kiedy kult krzyża szczególnie przybrał na sile?

 22. W którym wieku powstały pierwsze nabożeństwa Drogi Krzyżowej w dzisiejszej formie?

 23. Kto położył największe zasługi w powstaniu i propagowaniu Drogi Krzyżowej o 14 stacjach?

 24. Otarła twarz Jezusowi.

 25. Jak nazywa się opis Męki Chrystusa, albo wizerunek Jezusa ukrzyżowanego?

 26. Podaj przykład ołtarzyka wielkopostnego.

 27. Kto zaparł się Jezusa, ile razy i dlaczego?

 28. Podaj symbolikę koloru fioletowego.

 29. Podaj symbolikę koloru czerwonego i zaznacz, kiedy w Wielkim Poście jest używany.

 30. W którą niedzielę Wielkiego Postu używany jest kolor różowy i z jakim zwyczajem jest związany.

 31. Dlaczego w okresie Wielkiego Postu nie ozdabia się ołtarzy kwiatami?

 32. Wielkopostna ofiara dla biednych to....

 33. Wymień dzieła Caritasu w okresie Wielkiego Postu.

 34. Wymień tytuły pieśni wielkopostnych.

 35. Pokaż mimicznie 2 gesty mogące symbolizować przebaczenie (np. Pocałunek, uścisk dłoni...)

 36. W jaki dniu zmarł Pan Jezus

  - Środa Popielcowa

  - Dzień Paschy

  - Wielki Piątek

  - Wielki Czwartek

 37. Co oznacza zdanie: ,,dźwigać swój krzyż” i dlaczego powstało?

 38. Jaką pamiątkę świętujemy w każdej Eucharystii?

 39. Przedstaw mimiką prośbę o przebaczenie.

 40. Z jakim współczesnym nabożeństwem kojarzy ci się zachowanie średniowiecznych pokutników ubranych w wór i posypujących głowy popiołem?

 41. Słowo Pascha znaczy przejście. O jakie ,,przejście” chodzi w ST, w NT, w twoim życiu.

 42. Jak nazywamy okres, który dzieli Środę Popielcową od Wielkanocy?

 43. Co oznacza słowo ,,Pascha”?

 44. Wymień dni postu w kościele.

 45. W które dni czyta się w Kościele opis Męki Pańskiej.

 46. Jak nazywało się miejsce na którym ukrzyżowano Pana Jezusa.

 47. Podaj dokładną treść napisu umieszczonego na krzyżu.

 48. Czy pierwszym znakiem chrześcijan był od razu krzyż?

 49. Co nam ułatwia dobre przeżycie Wielkiego Postu?

 50. Kiedy zachowujemy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ilościowy?

 51. Jakie miejsca nazywane są Kalwariami?

 52. Wymień najbardziej znane Kalwarie?

 53. Wymień główne praktyki pokutne Kościoła w okresie Wielkiego Postu.


  Wielki Tydzień

 1. Jakie wydarzenia z życia Jezusa przypomina Liturgia Niedzieli Palmowej?

 2. Na jakim zwierzęciu wjechał Jezus do Jerozolimy?

 3. Jakimi okrzykami witano Jezusa wjeżdżającego do Jerozolimy?

 4. Co przynosimy do Kościoła w Niedzielę Palmową?

 5. Czego wyrazem jest udział w procesji z palmami w Niedzielę Palmową?

 6. W którą niedzielę Wielkiego Postu Kościół rozpoczyna w liturgii rozważanie Męki
  i Śmierci Chrystusa?

 7. Jakie znasz inne określenia Niedzieli Palmowej.

 8. Co to jest Triduum Paschalne.

 9. Kiedy kończy się Triduum Paschalne.

 10. W które dni czyta się w Kościele opis Męki Pańskiej?

 11. W jakim dniu w Kościele nie sprawuje się Eucharystii.

 12. Gdzie kapłan po uroczystej Mszy Wieczerzy Pańskiej przenosi Najświętszy Sakrament?

 13. Co to jest kaplica wystawienia, dawniej ciemnica?

 14. Co przypomina przeniesienie Najświętszego Sakramentu, po Mszy Wieczerzy Pańskiej do kaplicy wystawienia, dawniej Ciemnicy?

 15. Co czyni kapłan przy ołtarzu, po wspólnej adoracji Chrystusa w kaplicy wystawienia dawniej ,,Ciemnicy”.

 16. Co symbolizuje obnażenie głównego ołtarza?

 17. Od kiedy milkną dzwony i organy w Wielkim Tygodniu?

 18. Co oznacza symbol kołatek.

 19. Opisz liturgię Wielkiego Piątku.

 20. Czy zwyczaj budowania ,,Grobów Pańskich” znany jest w innych krajach?

 21. Co to jest Boży Grób?

 22. Od kiedy w Polsce urządza się ,,Boże Groby”.

 23. Jaki post obowiązuje w Wielki Piątek.

 24. Co ma symbolizować zasłanianie krzyży i obrazów fioletowym welonem?

 25. Od której niedzieli Wielkiego Postu zakrywa się krzyże i obrazy materiałem koloru fioletowego i kiedy się je odsłania.

 26. Co obchodzimy w Wielki Piątek?

 27. Co wydarzyło się w Jerozolimie w Wielki Czwartek?

 28. Kiedy obchodzimy liturgiczną pamiątkę Ostatniej Wieczerzy?

 29. W którym dniu Pan Jezus ustanowił sakrament Kapłaństwa i Eucharystii.

 30. Jakim gestem Jezus okazał w Wielki Czwartek swoim uczniom,, że jest ich sługą.

 31. Jak miał na imię Apostoł, który zdradził Jezusa?

 32. Co wydarzyło się w Wielki Piątek w Jerozolimie?

 33. Jezus powiedział do Nikodema: ,,A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy kto w Niego wierzy, miał życie wieczne”. Kiedy Syn Człowieczy został wywyższony?

 34. Co działo się z Jezusem w Wielką Sobotę?

 35. Jak dzisiaj Kościół świętuje Wielką Sobotę?

 36. Co zabieramy ze sobą na liturgię Wigilii Paschalnej?

 37. Z ilu części składa się obchód Wigilii Paschalnej?

 38. Co to jest ,,święconka”.

 39. Czego symbolem są jajka, kolorowane pisanki, kurczątka z waty, zielona pszenica lub rzeżucha, barwnik czy bukszpan?

 40. Czym różnią się pisanki od kraszanek?

 41. Od kiedy zwyczaje religijne związane z jajkiem weszły do obrzędowości chrześcijańskiej?

 42. Jaką treść związaną ze zmartwychwstaniem Jezusa posiadają pisanki?

 43. Znajdź podstawowe symbole liturgiczne od Triduum Paschalnego do niedzieli Wielkanocnej i wymień je.

 44. Jaki kolor szat liturgicznych obowiązuje kapłana w:

  - Wielki Czwartek

  - Wielki Piątek

  - Wielka Sobota

Designed & CopyRight 2008-2009 by Vilnet.eu Allrighs Reserved