Katecheza w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wołowicach

Katechetka: Lucyna Zabagło
 Wstęp  | Jan Paweł II | Modlitwy | Rok Liturgiczny | Niedziela | Pismo Święte | Pierwsze Piątki | Szaty Liturgiczne | Dla Rodziców


          Wielkanoc:


Okres Wielkanocny

 1. Wyreżysuj i przedstaw scenę wspólnej Wieczerzy Jezusa z dwoma uczniami z Emaus.

  (czas: 90 sekund)

 2. Co to jest paschał i kogo symbolizuje?

 3. Czy symbolizuje na paschale 5 małych krzyżyków.

 4. Co oznacza wypisana na paschale pierwsza i ostatnia litera alfabetu greckiego: Alfa i Omega?

 5. Gdzie w okresie Wielkanocnym umieszcza się paschał?

 6. Gdzie w okresie Wielkanocnym ustawia się figurę Jezusa zmartwychwstałego.

 7. Kogo symbolizuje baranek wielkanocny z chorągiewką i radosnym napisem ,,Alleluja”.

 8. Począwszy od którego Papieża chrześcijanie w Wielkanoc pozdrawiali się słowami: ,,Chrystus zmartwychwstał” ,,Prawdziwie zmartwychwstał”.

 9. Dlaczego Jezusa nazywamy Barankiem Bożym?

 10. Jak nazywa się pierwsza Msza święta sprawowana o północy lub o świcie w niedzielę Wielkanocną.

 11. Ile razy procesja obchodzi kościół wokoło w czasie Rezurekcji.

 12. Co niesie się na czele procesji rezurekcyjnej?

 13. Wymień święta okresu Wielkanocnego.

 14. Ile dni liczy oktawa wielkanocna.

 15. Podaj kolor szat liturgicznych symbolizujących zmartwychwstanie.

 16. Ile dni trwa okres Wielkanocy.

 17. Czy w okresie Wielkanocnym śpiewa się ,,Alleluja”?.

 18. Co znaczy słowo ,,Alleluja”?.

 19. Jak się nazywają niedziele okresu Wielkanocnego i ile ich jest.

 20. Dlaczego druga niedziela Wielkanocna zwana jest Białą lub Przewodnią.

 21. Jaką uroczystość obchodzi Kościół 40 – tego dnia w okresie Wielkanocnym.

 22. Gdzie miał fakt Wniebowstąpienia Pańskiego.

 23. Do czego przygotowują nas dni po Wniebowstąpieniu Pana Jezusa?

 24. Jaka uroczystością kończy się okres Wielkanocy.

 25. Jak w Polsce często nazywa się uroczystość Zesłania Ducha Świętego.

 26. Wymień kilka zwyczajów i obrzędów Zielonoświątkowych.

 27. Podaj symbolikę ozdabiania domów, krzyży, kościołów w dniu Zielonych Świat gałązkami brzozy lub wierzby.

 28. Podaj propozycję ołtarzyka wielkanocnego.

 29. W ciągu 1 minuty, przy pomocy niżej wymienionych liter napisz jak najwięcej słów związanych z Wielkanocą. Każdą literę można użyć tylko jeden raz.

  ŚBWAIRĘACNOENKEPDIYSNAGNUKSA

 30. W noc Paschalną Kościół rozważa całą Historię Zbawienia. Jaki tekst czytany jest jako pierwszy.

 31. W jaką noc roku wszyscy chrześcijanie wyznają swoją wiarę?

 32. Z jakim wielkim świętem chrześcijańskim łączy się zdanie ,,pusty grób”.

 33. Słowo oznaczające zwycięstwo Jezusa nad śmiercią zostało tu ukryte. Znajdź je.

  AWENCHAZMYSTITRW

 34. W jaki sposób ma być obchodzony okres Wielkanocny?

 35. Dlaczego ostatnie 9 dni okresu Wielkanocnego zmienia nieco swój charakter?

 36. Wielkanoc jest świętem chrześcijańskim – podkreśl właściwą odpowiedź.

  - najstarszym

  - największym

  - centralnym

 37. Czy obchodzilibyśmy inne święta w roku, gdyby Chrystus nie zmartwychwstał?

 38. Skąd wzięły swój początek święta Wielkanocne?

 39. Kiedy Żydzi świętowali Paschę.

 40. Kiedy dokonała się Chrystusowa Pascha?

 41. Na którym oborze ustalono, że w Kościele Wielkanoc będzie obchodzona w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni księżyca.

 42. Jakie znaczenie dla chrześcijan ma ,,śmigus – dyngus”.

 43. Czy zwyczaj dzielenia się jajkiem jest znany w innych krajach?

 44. Wymień tytuł najstarszej pieśni Wielkanocnej.

Designed & CopyRight 2008-2009 by Vilnet.eu Allrighs Reserved