Katecheza w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wołowicach

Katechetka: Lucyna Zabagło
 Wstęp  | Jan Paweł II | Modlitwy | Rok Liturgiczny | Niedziela | Pismo Święte | Pierwsze Piątki | Szaty Liturgiczne | Dla Rodziców


          Okres Zwykły:


Podwyższenie Krzyża Św.


1610-1611, Rubens

,,Na drogach ludzkich sumień
nieraz tak trudnych i tak bardzo powikłanych,
Bóg postawił wielki drogowskaz,
który życiu ludzkiemu nadaje kierunek
i ostateczny sens.
Jest nim Krzyż Pana naszego, Jezusa Chrystusa”

Jan Paweł II

Krzyż Kościół zawsze otaczał szczególną czcią. Kult Krzyża szczególnie przybrał na sile po znalezieniu przez św. Helenę (+330) matkę cesarza Konstantyna Wielkiego w roku 326 relikwii Krzyża Świętego. Na wiadomość o tym, cesarz miał wysłać do Jerozolimy najznakomitszych swych architektów, którzy na górze Kalwarii wystawili ku czci św. Krzyża Bazylikę Męczenników (zwaną Bazyliką Krzyża), a obok niej Bazylikę Zmartwychwstania Pańskiego. Dnia 13 IX 335 r. odbyło się uroczyste poświęcenie i przekazanie miejscowemu biskupowi obu Bazylik. Na tę pamiątkę obchodzono co roku 13 IX uroczystość ,,Podwyższenia Krzyża Świętego”. Wierni nawiedzali te miejsca, kontemplowali zbawcze dzieła Chrystusa idąc Jego śladem.

Wrześniowe święto ugruntowało się jeszcze bardziej, gdy cesarz bizantyjski Herakliusz po pokonaniu Persów w 628 r. (wcześniej zdobyli Jerozolimę na czele z królem perskim Chosroesem i zabrali relikwie do Persji) odzyskał relikwie Krzyża i osobiście wniósł je do Jerozolimy wchodząc do miasta przez złotą bramę. Pamiątkę tego wydarzenia obchodzono corocznie 14.IX. najpierw dla kościołów, które posiadały relikwie krzyża Świętego, potem dla całego Kościoła powszechnego. Nabożeństwo do Krzyża świętego jest obchodzone przez katolików jak i prawosławnych.

Największą cześć drzewa Krzyża Świętego posiada obecnie;

• Kościół św. Guduli w Brukseli;

• Bazylika św. Piotra w Rzymie przechowuje cześć relikwii, którą cesarze bizantyjscy nosili na piersiach w czasie największych uroczystości

• znaczna część relikwii znajduje się w Bazylice Krzyża Świętego w Rzymie;

• w skarbcu Katedry Paryskiej jest cząstka Krzyża św. podarowana przez polską królową Annę Gonzagę, którą miała otrzymać od króla Jana Kazimierza;

• w Polsce współcześnie najbardziej znane jest sanktuarium sw. Krzyża w Górach Świętokrzyskich na Łysej Górze. W klasztorze tym są przechowywane relikwie Krzyża Świętego podarowane benedyktynom przez sw. Emeryka (+1031) syna św. Stefana Króla Węgier. Od tej relikwii i klasztoru pochodzi nazwa ,,Góry Świętokrzyskie”.

Dzisiejsze święto przypomina nam wielkie znaczenie krzyża jako symbolu chrześcijaństwa i uświadamia, że nie możemy go traktować jedynie jako elementu dekoracyjnego naszego mieszkania, miejsca pracy czy jednego z wielu elementów naszego stroju. Kościół w Krzyżu widział i widzi zawsze ołtarz na którym Syn Boży dokonał zbawienia świata.


S. Marmion, Znalezienie Św. Krzyża. Paryż, Luwr


Uprowadzenie Heleny, nazywane także Bitwą chrześcijan z Turkami,
obraz Tintoretta z około 1590 roku.


A. Elsheimer, Adoracja kżyrza, 1606-10

Designed & CopyRight 2008 by Vilnet.eu Allrighs Reserved