Katecheza w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wołowicach

Katechetka: Lucyna Zabagło
 Wstęp  | Jan Paweł II | Modlitwy | Rok Liturgiczny | Niedziela | Pismo Święte | Pierwsze Piątki | Szaty Liturgiczne | Dla Rodziców


          Wielki Post:


Wielki Post


Czas trwania Wielkiego Postu rozpoczyna się Środą Popielcową i trwa przez 40 dni. Kościół naśladuje Jezusa, który po chrzcie w rzece Jordan modlił się i pościł na pustyni przez 40 dni, oraz przeżywa trzy inne wielkie wydarzenia biblijne uobecnione na nowo w liturgii: 40 dni powszechnego potopu, które były wstępem do przymierza zawartego przez Boga
z Noem; 40 lat pielgrzymowania Izraela po pustyni ku ziemi obiecanej; 40 dni przebywania Mojżesza na Górze Synaj, gdzie otrzymał od Jahwe Tablice Prawa. W tym okresie kapłan ubiera szaty koloru fioletowego.

Celem Wielkiego Postu jest przygotowanie wiernych do uroczystego celebrowania Misterium Paschalnego – szczytu całego roku liturgicznego. Życie wiernych w czasie Wielkiego Postu skupia się wokół zagadnień pokuty, chrztu i męki Pańskiej. W kościele znakiem rozpoczętej pokuty, a zarazem wejściem na drogę wiodącą ku nawróceniu, jest posypywanie głów popiołem w Środę Popielcową.

Zalecanymi przez Kościół praktykami pokutnymi w czasie Wielkiego Postu są: modlitwa, post, jałmużna, dzieła miłosierdzia. Celem umartwień, podejmowania różnego rodzaju postów, czy pokuty jest doprowadzenie człowieka do głębokiego zjednoczenia
z Chrystusem, do wzrostu w nim wiary, nadziei i miłości, a poprzez to do należytego udziału w Misterium Paschalnym Chrystusa. Siłę do owej przemiany wierni winni czerpać
z Eucharystii, w której szczególnie w okresie Wielkiego Postu winni częściej uczestniczyć.

Charakterystyczne dla okresu Wielkiego Postu są nabożeństwa Drogi Krzyżowej
i Gorzkich Żali, w których rozważana jest Męka Pańska. Jej motyw jest szczególnie uwypuklony w ostatnich dniach Wielkiego Postu, poczynając od Niedzieli Męki Pańskiej zwanej Palmową. Jej rozważanie ma na celu ożywić większą miłość wobec Zbawiciela oraz doprowadzić do owocniejszego korzystania z darów Jego męki, łask, którymi nas obdarza
w Eucharystii, sakramentach św, czy nabożeństwach wielkopostnych. Winno ono usposobić wiernych do coraz doskonalszego bycia chrześcijaninem w codziennym życiu,

W powyższym okresie zaleca się rekolekcje wielkopostne, spowiedź sakramentalną, zachęca się do większej ciszy i skupienia, do ograniczenie oglądania programów telewizyjnych i wyłączenia się z udziału we wszelkich zabawach i wieczorach rozrywkowych. W Środę Popielcową i Wielki Piątek zachowujemy wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ilościowy.

W Okresie Wielkiego Postu obchodzimy Uroczystość Zwiastowania Najświętszej Maryi Panny.


Jerycho - Góra kuszenia Jezusa. W połowie drogi na szczyt góry - monastyr grecki, zwany klasztorem kuszenia.

Designed & CopyRight 2008-2009 by Vilnet.eu Allrighs Reserved