Katecheza w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wołowicach

Katechetka: Lucyna Zabagło
 Wstęp  | Jan Paweł II | Modlitwy | Rok Liturgiczny | Niedziela | Pismo Święte | Pierwsze Piątki | Szaty Liturgiczne | Dla Rodziców


          Wielkanoc:
W okresie Wielkanocnym kapłan ubiera szaty koloru białego lub złotego. Radość Wielkanocna trwa 50 dni. Te dni obchodzi się jako jeden wielki dzień świąteczny, jako jedną wielką niedzielę. Każdy dzień jest dniem uroczystym. W tym okresie w specjalny sposób jest śpiewane ,,Alleluja”. Pierwsze osiem dni danego okresu tworzą oktawę wielkanocną i obchodzi się je jako uroczystości Pańskie.

Okres powyższy można wyrazić poprzez jedno słowo, które brzmi ,,życie”. Wierni pojednani z Bogiem przeżywają na nowo zmartwychwstanie Chrystusa poprzez osobiste świadectwo życia oświetlone wiarą.

W kościele podczas nabożeństw pali się paschał przypominający wiernym o obecności Jezusa Zmartwychwstałego pośród nich. W tym okresie obchodzimy Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski.

Na szczególną uwagę zasługuje II niedziela Wielkanocna, zwana Białą, ze względu na wspomnienie spotkania Chrystusa z Tomaszem i zebranymi uczniami.

Czterdziestego dnia Kościół obchodzi Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Dni po Wniebowstąpieniu przygotowują nas na przyjście Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy.

Okres Wielkanocny kończy się Uroczystością Zesłania Ducha Świętego, która wieńczy dzieło Chrystusa. Duch Święty sprawił, że Apostołowie poszli na cały świat świadczyć o Chrystusie. Dlatego uroczystość ta jest świętem Kościoła , który wtedy rozpoczął pielgrzymowanie poprzez wszystkie narody i pokolenia i dalej żyje i działa w Kościele aż do końca wieków.

Designed & CopyRight 2008-2009 by Vilnet.eu Allrighs Reserved