Katecheza w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wołowicach

Katechetka: Lucyna Zabagło
 Wstęp  | Jan Paweł II | Modlitwy | Rok Liturgiczny | Niedziela | Pismo Święte | Pierwsze Piątki | Szaty Liturgiczne | Dla Rodziców


          Adwent:


Okres Adwentu

Wyraz Adwent znaczy przyjście, oczekiwanie. Adwent to okres przygotowania na przyjście - narodzenie Pańskie (25.XII ) i objawienie się Boga człowieka (6.I). Okres Adwentu trwa około 4 tygodni, rozpoczyna się niedzielą po 26 listopada, a kończy w wigilię Bożego Narodzenia.

Okres Adwentu posiada podwójny charakter:
1. Jest czasem przygotowania na święta Bożego Narodzenia w czasie, w którym wspomina się pierwsze przyjście Chrystusa na świat;
2. Jest czasem oczekiwania na drugie przyjście Chrystusa na końcu wieków;

Z wyżej wymienionych powodów, Adwent jest okresem nabożnego i radosnego oczekiwania. Nie należy jednak urządzać głośnych i hucznych zabaw.

W Adwencie używa się szat liturgicznych koloru fioletowego, ale mogą być również białego. W niedzielę nie śpiewa się w czasie Mszy hymnu ,,Chwała na wysokości Bogu”. Mimo to, Adwentu nie należy traktować jako okresu pokutnego na równi z Wielkim Postem. Adwent jest przede wszystkim okresem radosnego oczekiwania.

W dni powszednie Adwentu wierni gromadzą się na Mszy św. roratniej, nazwaną tak od pierwszych słów antyfony na wejście ,,Rorate”. W kształtowaniu Mszy roratniej wiele parafii posiada własne bogate zwyczaje. Dzieci przynoszą oświetlone lampiony i inne symbole codziennej pracy adwentowej, które w czasie Mszy zanoszą do ołtarza. Na ołtarzu lub przed figurą Matki Bożej, pali się specjalnie ozdobioną świecę, która symbolizuje Najświętszą Marię Pannę. Roraty - to oczekiwanie na przyjście Pana z Matką Najświętszą, która pozostaje najlepszym wzorem postawy adwentowej.

Symbolem Adwentu w wielu kościołach i domach rodzinnych jest pusty żłóbek, do którego składane są dobre uczynki, jak i wieniec adwentowy na którym zapala się kolejno 4 świece. Przy nim gromadzą się rodziny na wspólną modlitwę i śpiewy. Teksty liturgiczne adwentu, ukazują postacie świętych, którzy poprzedzili lub przepowiadali przyjście Mesjasza, a więc NMP, św. Jana Chrzciciela, proroka Izajasza. Wspominają dawne oczekiwanie ludzi na przyjście obiecanego Zbawiciela.

W czasie Adwentu przypada wspomnienie św. Mikołaja (6.XII), jak i Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP (8.XII). Ku czci św. Mikołaja istnieje stary zwyczaj wzajemnego obdarowywania się podarunkami.

Designed & CopyRight 2008 by Vilnet.eu Allrighs Reserved