Katecheza w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wołowicach

Katechetka: Lucyna Zabagło
 Wstęp  | Jan Paweł II | Modlitwy | Rok Liturgiczny | Niedziela | Pismo Święte | Pierwsze Piątki | Szaty Liturgiczne | Dla Rodziców


          Wielki Post:


Kalwaria


Widok na Bazylikę Grobu Bożego           Miejsce śmierci i zdjecia z krzyża


.


Kamień namaszczenia


Miejsce krzyżowej śmierci Jezusa. Dawniej leżało ono poza granicami Jerozolimy. Obecnie Kalwaria (Golgota) znajduje się wewnątrz bazyliki Grobu Pańskiego. Prowadzi na nią 18 schodków. Jest podzielona na dwie kaplice: grecka i łacińską. Kaplica grecka znajduje się na miejscu, gdzie według podania stał krzyż Pana Jezusa. Umieszczone z boku ołtarza dwa otwory mają wskazywać, gdzie stały krzyże łotrów. Kaplica łacińska znajduje się na miejscu, gdzie Pana Jezusa przybijano do krzyża. Na filarze, który oddziela obie kaplice, znajduje się mały ołtarz poświęcony Matce Bożej Bolesnej. Na początku schodów, wiodących na Kalwarię znajduje się mała kapliczka Adama. Według legendy Noe miał tu przenieść kości Adama, tak że krew Jezusa spływała na jego czaszkę. Przypomina to prawdę o odkupieniu przez Jezusa całego rodzaju ludzkiego.


Wielkanocne Groby

Tradycja Bożego Grobu sięga starożytności chrześcijańskiej. Już w IV w. W Jerozolimie odbywały się obrzędy w miejscach uświęconych Męką Pańską i również dotyczyły złożenia Ciała w grobie wykutym w skale. Dzisiaj w Jerozolimie między Kalwarią a Grobem Chrystusa znajduje się płyta, na której było złożone Ciało Chrystusa i przygotowywane do pogrzebu. Wzorując się na Jerozolimie zaczęto w wielu miejscach budować Kalwarie i Groby Pańskie. Z biegiem czasu zwyczaj ten w innych krajach zanikł.

Zwyczaj urządzania Bożego Grobu sięga w Polsce XIII w. Wtedy do przygotowanego Bożego Grobu przynoszono uroczyście krucyfiks, który przykrywano ornatem koloru czerwonego
i skrapiano święconą wodą. Pod koniec XV w. umieszczano w Grobie figurę zmartwychwstałego i Hostię w korporale. Od 1520 r. Pojawia się już tylko monstrancja, w której uroczyście przechowuje się Najświętszy Sakrament. Od XVII w. zaczęto bardzo bogato przyozdabiać Boży Grób i pojawił się zwyczaj umieszczania obrazu lub figury Ciała Jezusa złożonego w grobie.
W czasach zaborów w wystroju grobów widoczne były elementy narodowe i patriotyczne. Podobnie było w czasie II wojny światowej, jak również po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego. Do dzisiejszego dnia w wielu kościołach w wystroju grobów umieszcza się elementy nawiązujące do wyzwań, przed jakimi stają Polacy.

Przy grobach od początku wartę honorową pełnili prawdziwi lub przebrani żołnierze.. Zwyczaj ten przetrwał do dnia dzisiejszego. Wartę przy grobie pełnią najczęściej strażacy, ale można także zobaczyć harcerzy, żołnierzy, policję. Również zwyczaj odwiedzania wielkanocnych grobów stał się w Polsce od początku powszechny. Dawniej w dużych miastach wierni udawali się do wielu kościołów, gdzie przy pięknie udekorowanych grobach odbywały się kwesty na rzecz ubogich prowadzone przez damy z towarzystwa. Dzisiaj jest to forma pielgrzymki pokutnej połączona z modlitwą i adoracją Chrystusa obecnego w Eucharystii.

Dzisiaj Groby Chrystusa to prawdziwie polska tradycja, zwyczaj poza Austrią i Bawarią, gdzie indziej nie znany.


Modlitwa przy Grobie Pańskim


Panie Jezu Chryste, nasze zmartwychwstanie i życie, podźwignij nas z grobu grzechów, nawiedź i napełnij duchową mocą. Spraw, abyśmy ugruntowani w wierze, nadziei i miłości mogli pojąć ze wszystkimi świętymi, jak wielka jest Twoja miłość. Tak bardzo nas umiłowałeś, że dla nas poniosłeś śmierć na krzyżu, aby żaden człowiek, który wierzy w Ciebie, nie zginał, ale miał życie wieczne. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Designed & CopyRight 2008-2009 by Vilnet.eu Allrighs Reserved