Katecheza w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wołowicach

Katechetka: Lucyna Zabagło
 Wstęp  | Jan Paweł II | Modlitwy | Rok Liturgiczny | Niedziela | Pismo Święte | Pierwsze Piątki | Szaty Liturgiczne | Dla Rodziców


          Boże Narodzenie:


Boże Narodzenie - myśli

,,Boże Narodzenie jest świętem Dziecka – nowo narodzonego dziecka. Jest to zatem wasze święto! Wy tak bardzo na nie czekacie i przygotowujecie się do niego z radością. Liczycie po prostu dni i godziny, które was jeszcze dzielą od Świętej Nocy Betlejemskiej”.

Jan Paweł II

List do dzieci w Roku Rodziny

,,...ja sam byłem przed wielu laty takim samym dzieckiem jak wy. Również i ja przeżywałem wówczas radość Bożego Narodzenia tak jak wy, a kiedy zajaśniała gwiazda betlejemska, spieszyłem do stajenki razem z moimi rówieśnikami, ażeby przeżyć na nowo to, co wydarzyło się 2000 lat temu w Palestynie”.

Jan Paweł II

List do dzieci

,,Naszą radość wyrażaliśmy przede wszystkim w śpiewie. Jakże piękne i wzruszające są kolędy, które tradycja wszystkich narodów oplotła wokół Bożego Narodzenia! Ileż w nich głębokich myśli, a nade wszystko jak wiele czułej radości skierowanej do tego Bożego Dzieciątka, które w Świętą Noc przyszło na świat”.

Jan Paweł II

List do Dzieci

,,Chciejcie wszystkim mówić głośno o tym, jak bardzo cieszycie się z daru, jaki ofiarował nam Ojciec, posyłając swego Syna Jezusa, aby stał się naszym bratem. Dawajcie świadectwo światu, że przyjmując Jezusa wśród nas, możemy uczynić z ludzkości jedną wielką rodzinę”.

Jan Paweł II

Jubileusz dzieci na Placu św. Piotra, 2 I 2000

,,Dziś narodził się nam Zbawiciel świata. Na te słowa również my padamy na kolana
w adoracji Syna Bożego. Łączymy się duchowo z pełnym zachwytu zdumieniem Maryi
i Józefa. Adorując Chrystusa narodzonego w grocie, również my w tę świętą noc napełnijmy się pełną zachwytu i zdumienia wiarą tamtych pasterzy, zaznajmy tego samego zdziwienia
i tej samej radości”.

Jan Paweł II, 1999

,,Ty, który przyszedłeś na świat w noc betlejemską, pozostań z nami! Ty, który jesteś Drogą, Prawdą i Życiem, prowadź nas! Ty, który przyszedłeś od Ojca, prowadź nas do Niego
w Duchu Świętym, tą drogą, którą tylko Ty znasz, a nam objawiłeś, abyśmy mieli życie
i mieli je w obfitości! Ty, Chryste, Synu Boga żywego, bądź dla nas Bramą!”.

Jan Paweł II, 1999

Designed & CopyRight 2008 by Vilnet.eu Allrighs Reserved