Katecheza w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wołowicach

Katechetka: Lucyna Zabagło
 Wstęp  | Jan Paweł II | Modlitwy | Rok Liturgiczny | Niedziela | Pismo Święte | Pierwsze Piątki | Szaty Liturgiczne | Dla Rodziców


          Adwent:


Adwent – cytaty

,,maryja jest dla nas przykładem, jak i my powinniśmy swoje życie i wszystkie wydarzenia, których jesteśmy uczestnikami, przeżywać w świetle wielkiej, świętej historii zbawienia,

w świetle bożych planów zbawienia".

sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki

,,W adwentowym pielgrzymowaniu do Świętej Groty towarzyszy nam Maryja, ,,Niewiasta milczenia”, która wszystko rozważa i przechowuje w swoim Niepokalanym Sercu. Niech Najświętsza Panna pomoże nam przygotować się na Boże Narodzenie w postawie kontemplacyjnej i zachwycić się na nowo niewysłowioną tajemnicą Boga, który staje się człowiekiem, aby człowiek powrócił do Boga”

Jan Paweł II 1997

,,Okres Adwentu winien być czasem świętego skupienia. Należy to rozumieć w takim sensie, aby wznieś w naszym sercu dom nazaretański, gdzie możemy się ukryć po pracy i zaprosić Boskiego Zbawiciela, by do niego zechciał wstąpić”.

bł. M.T. Ledóchowska

Designed & CopyRight 2008 by Vilnet.eu Allrighs Reserved