Katecheza w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wołowicach

Katechetka: Lucyna Zabagło
 Wstęp  | Jan Paweł II | Modlitwy | Rok Liturgiczny | Niedziela | Pismo Święte | Pierwsze Piątki | Szaty Liturgiczne | Dla Rodziców


          Okres Zwykły:Hans Memling
"Sąd Ostateczny" olej na desce, środkowa część tryptyku.
1467-1471, Muzeum Narodowe, Gdańsk


Uroczystość Chrystusa Króla


Uroczystość Chrystusa Króla wprowadził papież Pius XI w 1925 roku. Jest to ostatnia niedziela roku liturgicznego. W tym dniu dziękujemy Panu Jezusowi za dzieło zbawienia i wyznajemy
z wiarą, że jest On Panem wszechświata.,,Dzisiaj, w ostatnią niedzielę roku liturgicznego, Kościół obchodzi uroczystość Chrystusa Króla i skupia uwagę na postaci Dobrego Pasterza. Chrystus jako Dobry Pasterz prowadzi swoją owczarnię, strzeże jej przed napaściami nieprzyjaciela, zabiega o pożywienie dla swoich owiec,
a nade wszystko stara się je przywieść do domu Ojca – do tego Królestwa, które Ojciec Mu powierzył, aby ludzi uczynił jego uczestnikami. (...)

Tak więc Chrystus otrzymuje królestwo, a wraz z nim zadanie powierzenia go nam: królestwa łaski i prawdy, królestwa sprawiedliwości, miłości i pokoju.

W tym królestwie Syn sprawuje władzę. Jest to nie tylko władza pasterska, ale także władza sądownicza.... Chrystus jest Królem, ponieważ do Niego należy sąd nad narodami, sąd nad każdym człowiekiem. (....)

Chrystus jest Królem miłości i dlatego ostateczny sąd nad człowiekiem i nad światem będzie sądem z miłości. Od tego, czy miłowałeś, czy też nie miłowałeś, zależy, po której stronie się znajdziesz. Królestwo, które Chrystus nam ofiarowuje, jest równocześnie zadane każdemu z nas. Musimy je budować przez te wszystkie uczynki miłości, które nazywa po imieniu Ewangelia”.


Jan Paweł II

Rzym, 24 XI 1996


Sąd Ostateczny


Gdy Syn Człowieczy przyjdzie w swej chwale i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na swoim tronie pełnym chwały. I zgromadzą się przed Nim wszystkie narody, a On oddzieli jednych od drugich, jak pasterz oddziela owce od kozłów. Owce postawi po prawej, a kozły po swojej lewej stronie. Wtedy odezwie się Król do tych po prawej stronie: ,,Pójdźcie błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo przygotowane wam od założenia świata!

Bo byłem głodny, a daliście Mi jeść,

byłem spragniony, a daliście Mi pić,

byłem przybyszem, a przyjęliście Mnie,

byłem nagi, a przyodzialiście Mnie,

byłem chory, a odwiedziliście Mnie,

byłem w więzieniu, a przyszliście do Mnie.

Wówczas zapytają sprawiedliwi: ,,Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym i nakarmiliśmy Ciebie! Spragnionym i daliśmy Ci pić! Kiedy widzieliśmy Cię przybyszem i przyjęliśmy Cię! Lub nagim i przyodzialiśmy Cię! Kiedy widzieliśmy Cię chorym lub w wiezieniu i przyszliśmy do Ciebie!” A Król im odpowie: ,,Zaprawdę powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”.

Wtedy odezwie się do tych po lewej stronie: ,,Idźcie precz ode Mnie, przeklęci, w ogień wieczny, przygotowany diabłu i jego aniołom!

Bo byłem głodny, a nie daliście Mi jeść,

byłem spragniony, a nie daliście Mi pić,

byłem przybyszem, a nie przyjęliście Mnie,

byłem nagi, a nie przyodzialiście Mnie,

byłem chory i w więzieniu, a nie odwiedziliście Mnie”.

Wówczas zapytają i ci: ,,Panie, kiedy widzieliśmy Cię głodnym albo spragnionym, albo przybyszem, albo nagim, kiedy chorym albo w więzieniu, a nie usłużyliśmy Tobie!” Wtedy odpowie im: ,, Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko czego nie uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, tegoście i Mnie nie uczynili”. I pójdą ci na mękę wieczną, sprawiedliwi zaś do życia wiecznego.

(Mt 25, 31- 46)

Designed & CopyRight 2008 by Vilnet.eu Allrighs Reserved