Katecheza w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wołowicach

Katechetka: Lucyna Zabagło
 Wstęp  | Jan Paweł II | Modlitwy | Rok Liturgiczny | Niedziela | Pismo Święte | Pierwsze Piątki | Szaty Liturgiczne | Dla Rodziców


          Okres Zwykły:


Aniołowie

,,Bóg rozkazał swoim aniołom, żeby Cię strzegły na wszystkich Twoich ścieżkach”

Ps 90, 11.

,,Czyż nie są oni wszyscy duchami przeznaczonymi do usług, posłanymi na pomoc tym, którzy mają posiąść zbawienie” Hbr 1,14.

Aniołów wspomina się w liturgii chrześcijańskiej (np. prefacja, liturgia pogrzebu).
W Kościele rozwinął się kult aniołów, zwłaszcza Aniołów Stróżów (ich wspomnienie przypada 2 X), oraz archaniołów (ich święto przypada 29. IX). Według rożnych tradycji różna jest ilość Archaniołów. Jedyni Archaniołowie, których znamy z imienia to: to Michał, Gabriel i Rafał.

Michał (hebr. : ,,któż jak Bóg”)

Książę aniołów, wspierający Izraela w walce (Dn10,13.21; 12,1). Późniejszy judaizm uznawał go za anioła stojącego przy tronie Bożym. W NT (Ap 12,7-9); mówi o zwycięstwie Michała nad smokiem, a Jud 9 wspomina o sporze Michała z diabłem o ciało Mojżesza.

W pobliżu Neapolu 20 km od San Giovani Rotondo leży wspaniała góra Sargano, a na niej najwspanialsza bazylika poświęcona Michałowi Archaniołowi. Również między Normandią a Bretanią w Północnej Francji nad kanałem La Manche, leży wyniosła góra św. Michała (grota wyrzeźbiona na wzór Groty na górze Sargano).

Gabriel – (hebr. : ,,mocny jest Bóg”)

Imię anioła, który wg Dn8,16; 9,21-27 wyłożył Danielowi sens jego widzeń i odkrył mesjańskie znaczenie 70 lat oczekiwania, o których mówi Jr 25,11; 29,10. W Nowym Testamencie oznajmił Zachariaszowi narodzenie Jana Chrzciciela ( Łk,1,11-20), a Maryi narodzenie się Jezusa (Łk1,26-38).

Rafał – ( hebr: ,,uzdrawia Bóg”)

Anioł występujący w Tb jako towarzysz podróży i opiekun młodego Tobiasza (Tb5,4; 6,3 n; 12,15). Pokonał demona Asmodeusza (8,1n) i uzdrowił ojca Tobiasza (11,7-13)

Według teologii chrześcijańskiej aniołowie są to duchowe, rozumne istoty stworzone przez Boga, obdarzone przez Niego, podobnie jak człowiek, łaską synostwa Bożego
i powołane do udziału w wiecznym szczęściu Bożym. Aniołowie (gr: angelos – zwiastun)
– występują w wielu tekstach Pisma Świętego (ST i NT aż 222 razy), jako tajemnicze istoty, które nie należą do świata ziemskiego, a przecież kontaktują się z ludźmi i wywierają na nich wpływ. Przedstawiani są przeważnie jako wysłannicy Boga, uosabiający Jego obecność
i opiekę nad ludźmi oraz służący pomocą w dziele zbawienia. Niektórzy aniołowie jednak, zwani szatanami działają na szkodę ludzi i ich zbawienia. Pismo Święte mówi o aniołach

w związku z najważniejszymi momentami historii zbawienia.

Funkcje aniołów

W chrześcijaństwie mają one 2 główne funkcje:

1. Gloryfikującą – wysławiają chwałę i wielkość Boga

2. Pośredniczącą – są posłańcami Boga, opiekunami powierzonych im osób.

Stary Testament

• Bóg stawia anioły u wrót raju (Rdz 3,24);

• aniołowie nawiedzają Abrahama (Rdz 16,9);

• aniołowie objawiają prorokom wolę Boga (Iż 6,6; Ez 40,3n; Za 1,8n);

• aniołowie otaczają tron Boży (Tb 12,15; Ps 80,2; 99,1);

• aniołowie głoszą chwałę Jahwe (Iż 6,2n);

• aniołowie utrzymują więź miedzy niebem i ziemią (Rdz19,5);

• wyprowadzają Lota i jego córki z pożaru Sodomy (Rdz 19,1);

• anioł nie pozwala Abrahamowi zabić Jego syna (Rdz 22,11);

• Jakub widzi we śnie drabinę pełną aniołów (Rdz 28);

• anioł wiedzie naród wybrany do Ziemi Obiecanej (Wj 14,9);

• ratuje od śmierci 3 młodzieńców w piecu ognistym (Dn 3,49-50) i Daniela od pożarcia przez lwy (Dn 6,22);

• karze chłostą Heliodora w świątyni za świętokradztwo (2 Mch 3, 7-35);

• aniołowie wspierają wojska Izraela w bitwie z Syryjczykami (2 Mch 10,6-29);

• czasem aniołowie są groźni, Bóg posyła anioła, który zabija wszystko pierworodne Egipcjan

Nowy Testament

• Archanioł Gabriel zwiastuje Zachariaszowi narodziny Jana Chrzciciela (Łk 1,11), a NMP poczęcie Syna Bożego (Łk1,28);

• anioł objawia św. Józefowi tajemnicę Wcielenia (Mt 1,20);

• aniołowie śpiewają przy Jego narodzinach i sprowadzają pasterzy do stajenki (Łk 2,13);

• ostrzegają Mędrców ze Wschodu przed Herodem (Mt 2,12-13);

• aniołowie nakazują Józefowi ucieczke do Egiptu i powrót do Nazaretu (Mt 2,13-19);

• aniołowie służą Jezusowi w czasie Jego 40 dniowego postu na pustyni (Mt 4, 11);

• anioł Pański wybawia Apostołów z więzienia (Dz 4, 17-25);

• anioł przyprowadza diakona Filipa na drogę w kierunku Gazy (Dz 8, 26);

• anioł ratuje św. Piotra z więzienia (Dz12,1-17);

• Jezus mówi o aniołach (Łk 15,10);

• anioł pokrzepia Chrystusa przed Męką w Ogrodzie Oliwnym (Łk 22,43);

• przy grobie Jezusowym aniołowie zapewniają niewiasty o Jego zmartwychwstaniu (Łk 28,2);

• przy wniebowstąpieniu aniołowie zapowiadają Jego powtórne przyjście w chwale (Dz 1,10);

• aniołowie mają się pojawić z Jezusem na sądzie ostatecznym (Ap; Mt 24,31).

Pismo Święte wymienia 7 chórów anielskich:

- aniołowie, archaniołowie, trony, panowania, zwierzchności, władze, moce. ST mówi ponadto o cherubinach i serafinach.

Rano, wieczór, we dnie , w nocy

Strzegą każdego twojego kroku. Przekazują słowa Boga. Są twardzi jak miedź, ale nie zatrzymują nawet promyka Bożego blasku. Choć są potężni, największą przyjemność sprawia im służenie ludziom.

,,To, co wiemy o aniołach, mówi nam o niebie. Niebo nie jest puste – zastępy aniołów śpiewają nieustannie, sprawując liturgię w Jeruzalem niebieskim” – woła brat Efraim. Talmud powiada, że ,,aniołowie sporządzają z ludzkich modlitw korony, po czym wkładają je na głowę Świętego Jedynego”. Aniołowie nie wahają się, nie zatrzymują Bożej łaski. Jak błyskawice przenoszą Jego Słowo z miejsca na miejsce. Nie ulegają namiętnościom, nie służą ze względu na interes i pomagają, niezależnie czy ktoś ich prosi , czy nimi gardzi. W historii Kościoła znaleźć można ludzi, którzy widzieli swojego anioła.

Święta Gemma Galgani rozmawiała z niebiańskim stróżem jak ze starszym bratem,
a o. Pio często posyłał ich z różnymi wiadomościami. Jak twierdzi kardynał Journet: ,,Aniołowie pokazują się tym, którzy ich miłują i wzywają ich pomocy”.

Są duchami pełnymi Bożej mocy. Anioł ukazujący się Danielowi jest tak potężny, że rzuca proroka na twarz. Daniel jest przerażony, ze strachu drżą mu kolana, a ludzie widząc go dygocącego, uciekają w popłochu. Więcej, po tym spotkaniu z gościem z nieba Daniela ,,ogarnęła niemoc i chorował prze wiele dni” (Dn 8,27). A przecież anioł nie uczynił mu nic złego. Nic dziwnego, że pierwszymi słowami, które aniołowie kierują do ludzi, jest często prośba: ,,Nie bójcie się” (do pasterzy strzegących bydła Łk 2,10). Są odbiciem potęgi Najwyższego i choć dysponują niewyobrażalna mocą, nie przypisują sobie chwały.

Nie lubią zdradzać swoich imion. Nie chcą odwracać uwagi od czci imienia Bożego. Kiedy Jakub zmaga się z aniołem nad potokiem Jabbok, zapytał: ,,Jak ci na imię?”, a ten odrzekł: ,,Czemu pytasz mnie o imię?”. I nie odpowiedział.

Anielskie imiona to właściwie.... komplementy prawione Bogu. Potężny Michał woła ,,Któż jak Bóg”, Rafał: ,,Pan uzdrawia”, a Gabriel obwieszcza ,,Bóg jest mocą”!.

Stoją przed samym tronem Najwyższego, lecz blasku, który je przeszywa, nie przypisują sobie.

Anioł w Tobie

         

Anioł w Tobie

cieszy się z Twojego

światła

płacze nad twoją ciemnością

Jego skrzydła szumią

słowami miłości

wierszami pieszczotami

On strzeże

twojej drogi

prowadzi twój krok

anielskoczujnie.

Rose Auslander

tłum. ks. Jerzy Szymik

Designed & CopyRight 2008 by Vilnet.eu Allrighs Reserved