Katecheza w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wołowicach

Katechetka: Lucyna Zabagło
 Wstęp  | Jan Paweł II | Modlitwy | Rok Liturgiczny | Niedziela | Pismo Święte | Pierwsze Piątki | Szaty Liturgiczne | Dla Rodziców


          Wielki Post:


SIEDEM SŁÓW Z KRZYŻA


,,Zawisnął cały na krzyżu, rozpięty niemiłosiernie,

Lecz głowy oprzeć nie może, bo cała spowita w ciernie.

Mogliśmy widzieć twarz Pana, modlił się aż do chwili

Gdy sił pozbawiony, głowę ku ziemi pochylił”

P. Claudel"Chrystus Św. Jana od Krzyża", Salvador Dali


  1. ,,Zaprawdę, powiadam ci: dziś będziesz ze Mną w raju” Łk 23,43

  2. ,,Boże mój, Boże czemuś Mnie opuścił” (Mt 27,46)

  3. ,,Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią” (Łk 23,34)

  4. ,,Niewiasto, oto syn Twój...Oto Matka twoja” (J19,26-27)

  5. ,,Pragnę”

  6. ,,Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego” (Łk 23,46)

  7. ,,Wykonało się (J 19,30)

Designed & CopyRight 2008-2009 by Vilnet.eu Allrighs Reserved