Katecheza w Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Wołowicach

Katechetka: Lucyna Zabagło
 Wstęp  | Jan Paweł II | Modlitwy | Rok Liturgiczny | Niedziela | Pismo Święte | Pierwsze Piątki | Szaty Liturgiczne | Dla Rodziców


          Okres Zwykły:


7 boleści NMP

Ojciec Święty Benedykt gorąco zachęcał aby lud wierny czcił Matkę Najświętszą jako Matkę Bolesną. Wśród wielu modlitw do Matki Bożej Bolesnej zalecanych przez Kościół jest Koronka ku czci siedmiu boleści NMP. Koronkę te zatwierdził papież Benedykt XIII w 1724. Rozpowszechniona jest ona w całym Kościele. Matka Boża sama przypomniała o tym nabożeństwie podczas swych objawień (1981-83) trzem dziewczynkom w Kibeho
w Rwandzie. W 2001 r. Biskup diecezji Gikongoro, Augustina Misago objawienia te uznał za autentyczne. Są to pierwsze Maryjne objawienia uznane przez Kościół w XXI w.

Odmawiając koronkę rozważa się ziemskie życie i cierpienie NMP. Odmawia się ja
w następujący sposób:

• ,,Znak krzyża”,

• ,,Wierzę w Boga”,

• nastepnie przy każdej rozważanej boleści 1x ,,Ojcze nasz” i 7x ,,Zdrowaś Maryjo”,

• na zakonczenie 3x ,,Zdrowaś Maryjo”, dla uczczenia łez wylanych przez Matkę Boską Bolesną i ,,Chwała Ojcu”

P. Matko Bolesna, porusz serce moje

W. Abym w boleści umiał wniknąć Twoje

lub:

Witaj Królowo, Matko miłosierdzia

P. Niech pomoc Bożą zawsze nam wyprasza

W. Matka Chrystusa i Matka nasza

Najświętsza Maryja Panna prosiła, by Koronka ta była odmawiana często, a zwłaszcza we wtorki i piątki.

I boleść; Przepowiednia Symeona.

,,A kiedy Józef z Maryją przyszli z Jezusem do świątyni,

By ofiarować Syna panu, jak nakazywało prawo,

Rozpoznał Symeon Dziecko i wziął je na ręce

i wyjawił proroctwo przez Ducha mu dane”.

,,Symeon zaś błogosławił Ich i rzekł do Maryi, Matki Jego: ,,Oto Ten przeznaczony jest na upadek i na powstanie wielu w Izraelu, i na znak, któremu sprzeciwiać się będą.
A Twoją duszę miecz przeniknie, aby na jaw wyszły zamysły serc wielu” (Łk2, 33-35)

II boleść; Ucieczka do Egiptu.

,,Zaraz potem Niebo ostrzegło Józefa,

By uciekł z rodziną do Egiptu,

Uniesieni rozkazem Bożym w miejsca bezpieczne

Wędrowali w ukryciu do ziemi Faraona”.

,,Oto Anioł Pański ukazał się Józefowi we śnie i rzekł: ,,Wstań ,weź Dziecię i Jego

i uchodź do Egiptu; pozostań tam, aż ci powiem; bo Herod będzie szukał Dziecięcia, aby Je zgładzić”. On wstał, wziął w nocy Dziecię i Jego Matkę i udał się do Egiptu” (Mt2,13-15).

III boleść; Zagubienie 12 – letniego Jezusa w świątyni.

,,Mając lat dwanaście Jezus nauczał w świątyni,

A rodzice Jego szukali Go z trwoga.

Znaleźli Go siedzącego pośród uczonych,

A ujrzawszy tam zdziwili się bardzo”.

,,Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni...Matka rzekła do Niego...Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie” (Łk2,46,48).

IV boleść; Spotkanie Jezusa na drodze Krzyżowej.

,,O męko niewysłowiona!

O Matko z tą męką złączona!

W tych łzach się oczy Twe kąpią,

Których Mu skąpią nasze”

Maryjo, bardzo cierpisz, ale nie płaczesz, żeby Syna nie martwić swym bólem. Jego cierpienie jest większe. Z miłością i oczami pełnym łez patrzysz na Ukochanego Syna. Przytuliłaby Go po ludzku, ale żołnierze Ci nie pozwolą.

V boleść; Obecność pod krzyżem

,,Kielich już pełen krwi...

Ból dusze wskroś przenika

Jak włócznia w serce wbita...

Umęczon. Teraz my”.

,,A obok krzyża Jezusowego stały: Matka Jego, Maria, żona Kleofasa, Maria Magdalena” (J19,25)

VI Boleść; Położenie Jezusa umarłego na łonie Matki

,,Ogarnij nas, Matko, ramiony

Jak Jego przyjęłaś ongi..

Mniej byłbym dzisiaj zmęczony,

gdybym mniej błądził”.

Po raz ostatni tulisz Ciało swego Syna. Płaczesz. Dotykasz swoją twarzą Jego twarz. Cierpienie Jezusa stało się Twoim cierpieniem.

VII boleść; Złożenie Jezusa w grobie

,,I kładą dawnego człowieka

Z nim razem w loch grobowy.

Skąd grzech zostawiwszy robactwu –

Wynijdzie człowiek nowy”

Wiersze przy poszczególnych boleściach zaczerpnięto z książki ,,Z dawna Polski Tyś Królową” – Siostry Niepokalanki, Szymanów 1990

Do rozważań można dołączyć

LITANIĘ DO SIEDMIU BOLEŚCI MATKI BOŻEJ

Matko, której duszę przeszył miecz!

- bądź naszą ucieczką!

Matko, która uciekałaś z Jezusem do Egiptu

Matko, która w smutku szukałaś Go trzy dni

Matko, która widziałaś Go wychłostanego

Matko, która widziałaś Go ukoronowanego cierniami

Matko, która stałaś przy Nim, gdy wisiał na krzyżu

- bądź nasza ucieczką!

O, Królowo męczenników

O, Pociecho strapionych

O, Ochrono słabych

O, Siło lękliwych

O, Światłości zrozpaczonych

O, Ucieczko grzeszników

- bądź naszą ucieczką!

Przez gorzką Mękę Syna Twego

Przez ból przeszywający Twoje serce

Przez ciężkie brzemię Twojej udręki

Przez smutek Twój i opuszczenie

Przez Twoją żałość matczyną

Przez Twoje doskonałe poddanie się

- bądź n naszą ucieczką!

Matko najboleśniejsza

Matko najbardziej opuszczona

- bądź naszą ucieczką!

Kardynał J. Newman

Sanktuaria i Kościoły w Polsce z obrazem lub figurą Matki Bożej Bolesnej

Chełmno Pomorskie (Diecezja chełmińska) – Matka Boża Bolesna (boczna kaplica)

Jarosław (Diecezja Przemyska) – Bazylika Matki Bożej Bolesnej

Licheń- (Diecezja Włocławska) – Bolesna Królowa Polski

Limanowa (Diecezja Tarnowska) – Limanowska Matka Boża Bolesna

Obory (Diecezja Plocka) - figura Matki Bożej Bolesnej

Skrzatusz (Diecezja Koszalińsko – Kołobrzeska)

Staniątki ( Diecezja krakowska) – Matka Bolesna)

Designed & CopyRight 2008 by Vilnet.eu Allrighs Reserved